Λήθη

Να μην το πιεις το νερόν της, μάνα, να μην το πιεις.
Πες τους πως είσαι παιδί τ’ ουρανού και της γης.
Πες τους, μάνα, πως είσαι πλάσμα του ουρανού.

Παύλος Ανδρόνικος, Οκτ. 2019

 

Published in Antipodes no. 66, Nov. 2020, p. 131.