Οι περιπέτειες του ήλιου

             I

Πώς βρέθηκα εδώ
που κανείς δεν μ’ έχει σπείρει
κι όλα γύρω μου μ’ εχθρεύονται
και οι ρίζες τους
μου πίνουν τη ζωή;

Σύμφωνα με τους νόμους
της αυτοσυντήρησης
ήταν φορές που θα ’πρεπε—
πρώτος εγώ—να είχα σκοτώσει.

Μα δίσταζα.
Πώς θα το μπορούσα;
Και η ζωή κάτι τέτοια εξώβουλά της
δεν τα ανέχεται·
σε στέλλει δια μιας
στην εξορία των κάχτων
και των βράχων.

Μπορεί σποράκι
από πουλιού το στόμα να ’χω πέσει
ή από δέντρο που το πήγαιναν στη φωτιά.
Ή από κάνα όνειρο
απ’ αυτά που σε συνεπαίρνουν
κι όπου λάχει σε παρατάν
καθώς εξωγήινα
δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις

Μιχάλης Παής

The Adventures of the Sun

             I

How did I find myself here
where no one has sown me
and all around me are enemies,
their roots
draining my life?

According to the laws
of self-preservation
there were times when I—
I first of all—should have killed.

But I hesitated.
How could I do it?
And life will not put up with
things like that, beyond her will;
she sends you at once
into an exile of cactus
and of rock.

Maybe I was a tiny seed
fallen from a bird’s beak
or from a tree they were taking to the flames.
Or from some dream—
one of those that carry you away
and discard you wherever,
since, not being of this earth,
they know not the consequences.

Michael Pais
Translated by Pavlos Andronikos

 

Cover, The Adventures of the Sun and other poems

Published in Οι περιπέτειες του ήλιου και άλλα ποιήματα/The Adventures of the Sun and other poems by Michael Pais, translated by Pavlos Andronikos (Melbourne: Mount Copper Press, 1990). The translation here is a reworking.